Een overgrote meerderheid (85 procent) van de jonge volwassenen tussen 18-25 jaar in Nederland is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS dat deel uitmaakt van de Landelijke Jeugdmonitor 2017 die vandaag wordt gepubliceerd.

Jongeren met hoog onderwijsniveau staan iets positiever in het leven dan leeftijdsgenoten met een laag onderwijsniveau. De tevredenheid neemt licht af naarmate ze ouder worden en is het hoogst bij degenen die met een partner samenwonen of thuis bij beide ouders wonen. Slechts 1 op de 25 jongvolwassenen is ontevreden over zijn of haar sociale leven.

Ook met geluksgevoelens kan het niet op: 68 procent gaf in een vorig jaar afgenomen enquête aan zich gelukkig en 17 procent zelfs heel gelukkig te voelen. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de jongvolwassenen aankruiste de voorgaande dag moe of heel moe te zijn. Ook gaven ze relatief vaak aan gevoelens van stress en bezorgdheid te hebben.

De prestatiedruk is de afgelopen jaren toegenomen, wat een verklaring kan zijn voor de vermoeidheid onder jongeren. In een eerder CBS-onderzoek over psychosociale arbeidsbelasting bleek al dat werkende jongeren meer het gevoel hebben snel, hard en veel te moeten werken dan drie jaar geleden. Daardoor werden er ook meer burn-out klachten gerapporteerd.

De Landelijke Jeugdmonitor 2017, samengesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geeft een beeld van de leefsituatie van bijna vijf miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar.

Veel minder jongeren verdacht van misdrijf

Positief nieuws over de jeugdcriminaliteit: in 2016 stonden ruim 60 duizend jongeren geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat is 2 procent van alle jongeren. Tien jaar geleden ging het nog om 4,5 procent. Vooral bij minderjarige verdachten was sprake van een flinke daling. Ook waren er in vergelijking met 2007 veel minder jongeren slachtoffer van traditionele delicten als diefstal, geweld en vandalisme: 22 tegen 38 procent.

De daling past in een algemene trend van dalende criminaliteitscijfers. Maar bij de jeugd kan ook iets anders een rol spelen, zoals werd geopperd in een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. ‘Het gamen zou jongeren van de straat houden’, zegt CBS-onderzoeker Traag. Rotterdam, Den Haag en Den Helder tellen relatief de meeste jeugdige verdachten: 3,4 procent. Ook Zandvoort en Noord-Beveland scoren opvallend hoog. In Tubbergen en Dinkelland (Overijssel) worden daarentegen respectievelijk 0,4 en 0,6 procent van de jongeren verdacht van een misdrijf.

Jongeren drinken minder alcohol

Ook positief: in vergelijking met tien jaar geleden is het alcoholgebruik onder tieners gedaald. Het aandeel scholieren (12 tot 17 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken, nam af van 84 procent in 2003 tot 45 procent in 2015, zo blijkt uit het Peilstationsonderzoek. De Gezondheidsenquete toont ook een daling onder 12- tot 25-jarigen, maar die komt vooral voor rekening van minderjarigen: bij jonge tieners van 12 tot 16 jaar is zelfs sprake van een halvering. De alcoholconsumptie onder jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Vooral jongeren met een Nederlandse achtergrond drinken een glaasje. Hoogopgeleide jongvolwassenen drinken het meest – dat zijn vooral studenten. Onder tieners in de steden bevinden zich dan weer minder drinkers dan onder tieners op het platteland. Ook het roken neemt af: in de periode 2014-2016 gaf gemiddeld bijna een kwart van de jongeren aan te roken.

bron: De volkskrant

Opmerkelijke CBS-cijfers: geluksgevoel bij de Nederlandse jeugd kan niet op, wel vaak stress

Geschreven door
Categorie: Featured
Hits: 1144

Een overgrote meerderheid (85 procent) van de jonge volwassenen tussen 18-25 jaar in Nederland is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS dat deel uitmaakt van de Landelijke Jeugdmonitor 2017 die vandaag wordt gepubliceerd.

Jongeren met hoog onderwijsniveau staan iets positiever in het leven dan leeftijdsgenoten met een laag onderwijsniveau. De tevredenheid neemt licht af naarmate ze ouder worden en is het hoogst bij degenen die met een partner samenwonen of thuis bij beide ouders wonen. Slechts 1 op de 25 jongvolwassenen is ontevreden over zijn of haar sociale leven.

Ook met geluksgevoelens kan het niet op: 68 procent gaf in een vorig jaar afgenomen enquête aan zich gelukkig en 17 procent zelfs heel gelukkig te voelen. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de jongvolwassenen aankruiste de voorgaande dag moe of heel moe te zijn. Ook gaven ze relatief vaak aan gevoelens van stress en bezorgdheid te hebben.

De prestatiedruk is de afgelopen jaren toegenomen, wat een verklaring kan zijn voor de vermoeidheid onder jongeren. In een eerder CBS-onderzoek over psychosociale arbeidsbelasting bleek al dat werkende jongeren meer het gevoel hebben snel, hard en veel te moeten werken dan drie jaar geleden. Daardoor werden er ook meer burn-out klachten gerapporteerd.

De Landelijke Jeugdmonitor 2017, samengesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geeft een beeld van de leefsituatie van bijna vijf miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar.

Veel minder jongeren verdacht van misdrijf

Positief nieuws over de jeugdcriminaliteit: in 2016 stonden ruim 60 duizend jongeren geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Dat is 2 procent van alle jongeren. Tien jaar geleden ging het nog om 4,5 procent. Vooral bij minderjarige verdachten was sprake van een flinke daling. Ook waren er in vergelijking met 2007 veel minder jongeren slachtoffer van traditionele delicten als diefstal, geweld en vandalisme: 22 tegen 38 procent.

De daling past in een algemene trend van dalende criminaliteitscijfers. Maar bij de jeugd kan ook iets anders een rol spelen, zoals werd geopperd in een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. ‘Het gamen zou jongeren van de straat houden’, zegt CBS-onderzoeker Traag. Rotterdam, Den Haag en Den Helder tellen relatief de meeste jeugdige verdachten: 3,4 procent. Ook Zandvoort en Noord-Beveland scoren opvallend hoog. In Tubbergen en Dinkelland (Overijssel) worden daarentegen respectievelijk 0,4 en 0,6 procent van de jongeren verdacht van een misdrijf.

Jongeren drinken minder alcohol

Ook positief: in vergelijking met tien jaar geleden is het alcoholgebruik onder tieners gedaald. Het aandeel scholieren (12 tot 17 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken, nam af van 84 procent in 2003 tot 45 procent in 2015, zo blijkt uit het Peilstationsonderzoek. De Gezondheidsenquete toont ook een daling onder 12- tot 25-jarigen, maar die komt vooral voor rekening van minderjarigen: bij jonge tieners van 12 tot 16 jaar is zelfs sprake van een halvering. De alcoholconsumptie onder jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Vooral jongeren met een Nederlandse achtergrond drinken een glaasje. Hoogopgeleide jongvolwassenen drinken het meest – dat zijn vooral studenten. Onder tieners in de steden bevinden zich dan weer minder drinkers dan onder tieners op het platteland. Ook het roken neemt af: in de periode 2014-2016 gaf gemiddeld bijna een kwart van de jongeren aan te roken.

bron: De volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *